Превенция и контрол
на прането на пари

Проект "Партньорство за подобряване на
институционалния капацитет и политиките
по превенцията и контрола на прането на пари
в България и Югоизточна Европа"

Какво представлява обучителната програма на РискМонитор срещу изпирането на пари?

Това е проект на фондация “РискМонитор”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейската Комисия.

Проектът цели да:

  • подобри професионалните компетенции в звената, работещи срещу изпирането на пари;
  • предостави методология за събиране и анализ на данни, свързани с изпирането на пари;
  • насърчи обществена подкрепа за усилията на институциите
Прочетете подробно

Какво знаем за изпирането на пари?

Пласмент

Фазата “Пласмент” описва процеса, в който парите, придобити от престъпна дейност, се пласират във финансови институции...

Прочетете подробно

Напластяване

През фазата на “напластяване” се скрива престъпният произход на средствата. Често това става през серия от транзакции...

Прочетете подробно

Интеграция

Във фазата на интеграция парите се вливат в цикъла на икономиката с готова легенда за техния законен произход. Техниките включват...

Прочетете подробно