За проекта

Какво представлява обучителната програма на срещу изпирането на пари?

Това е проект на фондация “РискМонитор”, който се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейската Комисия.

Програмата цели да:

  • подобри професионалните компетенции в звената, работещи срещу изпирането на пари;
  • предостави методология за събиране и анализ на данни, свързани с изпирането на пари;
  • насърчи обществена подкрепа за усилията на институциите.

Насочена е към:

  • служители на ДАНС;
  • служители на МВР;
  • прокурори;
  • представители на основните институции, ангажирани в противодействие на изпирането на пари в Република България

Очаквани резултати:

В рамките на проекта ще бъде създадена матрица за изготвянето на годишен доклад относно състоянието на мерките срещу изпирането на пари в България. Ще бъдат преведени и публикувани избрани материали по темата. Във фокуса на дейностите е поставена серия от специализирани обучения с участието на водещи български и чуждестранни лектори. В секцията за регистрирани потребители настоящият интернет-портал осигурява възможност за организиране на дистанционно обучение, насочено към потребностите на група работещи професионалисти.