Интеграция

Във фазата на интеграция парите се вливат в цикъла на икономиката с готова легенда за техния законен произход. Техниките включват всички разпространени бизнес похвати за увеличаване на приходите и намаляване на данъчните задължения. Перачите показват вкус към купуване на недвижими имоти, хотели, ресторанти и търговски обекти. Разследването в тази фаза е изключително трудно. Харченето и инвестирането на престъпните пари става без страх от разкриване. Престъпниците се наслаждават свободно на приходите си, защото е прекъсната връзката с незаконната дейност, която стои в основата на това благосъстояние.