Напластяване

През фазата на “напластяване” се скрива престъпният произход на средствата. Често това става през серия от транзакции и продължително превръщане на парите от един тип активи в друг. Транзакциите обикновено се извършват чрез обичайните услуги, предлагани от легитимни институции. Разликата с нормалната практика е тази, че целта на операциите не е печалба, а създаване на легенда за законен източник. В името на тази задача перачите са склонни да претърпят загуби. Наименованието “напластяване” е свързано с наслагването, напластяването на последователни транзакции, които създават конструкция от пластове. Тези пластове могат да обхванат цялата финансова система и скриват връзката между престъпна дейност и облагите от нея. Тук често използван похват са офшорните фирми и сметки, които затрудняват намирането на информация. В резултат от напластяването прави изпраните пари неразличими от тези, които са придобити по законен начин.