Пласмент

Фазата “Пласмент” описва процеса, в който парите, придобити от престъпна дейност, се пласират във финансови институции. Тук е включено тяхното физическо преместване от мястото, където са били получени, и вливането им в законната финансова система. За целта се използват различни техники: традиционна контрабанда, депозити по банкова сметка и др. При депозиране парите стават неразличими от законно спечелените доходи. При етапа на пласмент нелегално придобитите пари или облаги влизат в първоначален контакт с финансовата система и тук са най-уязвими за разкриване.